Edyta Stein urodziła się 12 października1891 roku w Dniu Pojednania (Jom Kippur) we Wrocławiu. Dla pani Augusty Stein stało się to ważniejszym niż wszystkie inne powodem, by szczególnie ukochać swe naj-młodsze dziecko: „Największym świętem żydowskim jest Dzień Pojednania, dzień, w którym nie-gdyś arcykapłan wkraczał do Świętego Świętych składał ofiarę pojednania za siebie i za cały lud”. W tej żydowskiej rodzinie handlarzy drewnem Edyta była najmłodszym z jedenaściorga dzieci. Czworo rodzeństwa zmarło wcześnie. Edyta straciła ojca, gdy miała półtora roku.